top of page
Yoga Shala Jaffa logo - יוגה שאלה יפו לוגו סטודיו ליוגה ביפו

״גדולה האהבה שבדבר אינה תלויה

גדולה העבודה בלי מטרה גלויה

אם תותר על קסם התחכום

אז תגלה פלאי פשטות שבקיום״

גָ'לָאל א-דִּין רוּמִי

המערכת

למצטרפים חדשים - קודם רוכשים ואז נרשמים

המערכת
bottom of page