top of page

תנאים ותקנון

נשמח ונשתדל תמיד להתנהל בצורה הרמונית ככל שנוכל 🤍 

כללי
- יש למלא הצהרת בריאות לפני הגעה לשיעור הראשון. 

- יש להירשם לכל השיעורים מראש.
- אנא כבדו את המתרגלים האחרים והמורים בכך שתגיעו בזמן לשיעור. עדיף כמה דקות לפני.
- ביטול שיעור פחות מ6 שעות לפני תחילת השיעור, יחויב ויופחת מיתרת השיעורים בכרטיסיה או במנוי.
- במידה ואינכם מגיעים לשיעור (גם בהתראה של פחות מ6 שעות לפני), אנא ה
קפידו לבטל את ההרשמה ולפנות מקום למתרגלים אחרים.
- אתם ברשימת המתנה, התפנה מקום וקיבלתם התראה באפליקציה? אשרו הרשמה בשביל לתפוס מקום בשיעור - המערכת שומרת לכם מקום במשך 8 דקות. לאחר מכן תיפתח האופציה להרשמה למשתתפים נוספים מרשימת ההמתנה.  
 
כרטיסיות
- כל הכרטיסיות תקפות לשלושה חודשים, מלבד כרטיסיות מבצע ההשקה ומבצע למצטרפים חדשים התקפות לחודש אחד (אלא אם צוין אחרת).
- כרטיסיות מבצע למצטרפים חדשים ניתנות לרכישה פעם אחת בלבד.
- שיעור נסיון וחודש היכרות ניתנים לרכישה פעם אחת בלבד.
- כרטיסיה (כרטיסיה של 6 כניסות או 12 כניסות בלבד) שלא נעשה בה שימוש כלל (אף שיעור לא נוצל - כולל הרשמה ללא הגעה), ניתן יהיה לבטל בהחזר מלא עד שבועיים מתאריך הרכישה.
- כרטיסיה ניתנת להקפאה פעם אחת בלבד בהודעה של יום מראש ולמינימום של 5 ימים.
- הכרטיסיות הן אישיות ואינן ניתנות להעברה.
 
מנויים
- מנויים חודשיים (״מנוי חודשי רגוע״ ו״חודשי מתחדש יוגי אש״, ״מנוי על - יוגי מהחלל״) מתחדשים אוטומטית מדי חודש.
- מנוי מתחדש ניתן לבטל בהתראה של חודש מראש (חודש לפני מועד החיוב הבא) בהודעה ל- yogajaffa@gmail.com
- מנוי מתחדש ניתן להקפיא פעמיים בשנה לתקופה של מינימום שבוע ועד 30 יום (מצטבר).
- מנויים מתחדשים - מתחדשים בהוראת קבע באשראי, רכישה למינימום חודשיים (ניתן לבטל לאחר 2 מחזורי חיוב).
- מנוי מתחדש - ״מנוי על - יוגי מהחלל״ - מוגבל לכניסה אחת ביום, מעבר לכך (יותר משיעור אחד ביום) על בסיס מקום פנוי (שעה לפני תחילת השיעור ניתן להרשם, במידה ויש מקום). ביטול מאוחר (פחות מ6 שעות לפני תחילת השיעור) או אי-הגעה לשיעור, מחייבת את כרטיס האשראי אוטומטית ב30 ש״ח.

סדנאות

- ביטול השתתפות עד שבוע לפני מועד הסדנה אלא אם צוין אחרת. במקרה של ביטול יגבו 30 ש״ח דמי הרשמה. 

ֿ** יתכנו שינויים בתקנון מעת לעת **

מדיניות הפרטיות של האתר

- קראו כאן

bottom of page